Tujuan.

Memberi pendedahan kepada pengguna untuk mengedit fail yang diperlukan dalam bentuk fail yang sesuai, mudah dan efisien.

Aktiviti.

1. Mengupload gambar dari media sosial.
 
2. Membuka microsoft word dan powerpoint.
 
3. Belajar menggabung file dan gambar dalam satu folder.
 
4. Menyimpan dokumen.
 
5. Mencetak dokumen,
 

Gambar Disini.